Wednesday, September 30, 2020
kb12

kb12

Training Course: Data Journalism

In the framework of the Project “Towards improved labor relations and professionalism in the Albanian Media”, supported by European Union, the Albanian Media Institute organized on July 8-10, 2020, the...

Read more

Thirrje për aplikime

Tiranë, 9 shtator, 2020 Instituti  Shqiptar i Medias po kërkon propozime projektesh që synojnë ngritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) për të ndihmuar në ruajtjen e lirisë...

Read more
Page 1 of 11 1 2 11

INSTAGRAM PHOTOS