Training Course: Data Journalism

Training Course: Data Journalism

In the framework of the Project “Towards improved labor relations and professionalism in the Albanian Media”, supported by European Union,...

Thirrje për aplikime

Thirrje për aplikime

Tiranë, 9 shtator, 2020 Instituti  Shqiptar i Medias po kërkon propozime projektesh që synojnë ngritjen e kapaciteteve të organizatave të...

Page 1 of 3 1 2 3

BROWSE BY CATEGORIES